OPETTAJAN TOIMINTA YHTEISÖISSÄ JA VERKOSTOISSA

Opettajan toiminta työyhteisöissä ja verkostoissa opintokokonaisuudessa keskeistä oli opettajan työelämä ja verkostoyhteistyön kehittäminen.  Tavoitteena oli arvioida ja kehittää yhteistoiminnallisia toimintatapoja työyhteisössä ja verkostoissa, kehittää opetussuunnitelmia ja oppimisympäristöjä työelämän, opiskelijoiden ja kollegoiden kanssa, mahdollista ja kehittää ammatillisen koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä sekä yrittäjyyttä ja oppimista työelämän kanssa, oppia tuntemaan lainsäädäntöä  sekä edistää toiminnassaan työhyvinvointia, työturvallisuutta ja kestävää kehitystä.

Pohdintaa

Opintokokonaisuuden hahmottaminen oli minulle alkuun vaikeaa, mutta kokonaisuus kirkastui vasta matkan varrella. Kokonaisuuteen sisältyi useita erilaisia tehtäviä, joista osa oli pienryhmissä tehtäviä tehtäviä ja osa itsenäistä työskentelyä.  Myös tehtävien raportointikäytännöissä oli eroja ryhmittäin.

Kokonaisuus auttoi minua ymmärtämään opettajan pirstaloitunutta työnkuvaa paremmin sekä antoi minulle ajankohtaista tietoa siitä mitä työ on nyt ja tulevaisuudessa. Oma ymmärrykseni myös kaupallisen alan tulevaisuudesta kasvoi tutustuessani VATT:n raporttiin Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2015-2030.

Lainsäädännön tuntemuksen merkitys ja muuttuvan toimintaympäristön ymmärrys on monella tapaa olennaista opettajan työssä. Pienryhmässä tehtävä lakitehtävä oli mielenkiintoinen ja se avarsi omaa osaamistani paljon, sillä ryhmässämme nousi esiin monia hyviä käytännön esimerkkejä.

Yrittäjyyteen pääsimme opintokokonaisuudessa tutustumaan mm. yrittäjyyskasvatuksen mittaristo ja yrittäjän kevyt varjostuksen kautta. Kevytvarjostus avasi minulle yrittäjän näkökulmaa oppilaitosyhteistyössä sekä ymmärryksen siitä, että oppilaitosten ja yritysten yhteistyössä riittää edelleen kehitettävää. Tulevaisuudessa yritysyhteistyön merkitys korostuu entisestään ja on jopa ehdotettu, että yritykset ottaisivat ison roolin oppilaiden työhönoppimisessa ja koulun tehtävänä olisi enää teorian opettaminen. Tämä herättää itselle monenlaisia kysymyksiä liittyen tasa-arvoisen yhtälaisen oppimisen takaamiseen kuin myös siihen, että kenen pussista raha menee jos ko. malliin mennään.  Ehdotetussa mallissa on varmasti potentiaalia, mutta sen kehittäminen edellyttää vahvasti oppilaitosten ja yritysten yhteistyön kehittämistä ja opintojen suunnittelua yhdessä.

Tekijänoikeusluento oli kiinnostava ja päätin tutustua aiheeseen lisää ylimääräisen tehtävän tekemällä, jonka nostin mukaan myös portfoliooni.

Myös tähän opintokokonaisuuten osana kuului lukupiirityöskentelyä, jonka purkamiseen jäi liian vähän aikaa. Lukupiirityöskentely muotona sinällään oli mielestäni hyvä ja toimiva tapa oppia, vaikka itse kaipasin myös lukupiiristä kirjallisia tiivistelmiä, jotka jälkeen päin tein itselleni muistin tueksi.

Portfolioon kokosin opintokokonaisuudesta seuraavat tehtävät:

Laki- ja säädöstehtävä

Laki ja säädöstehtävä näyttötutkinnot ja ammatillinen aikuiskoulutus esitys

Laki- ja säädöstehtävä näyttötutkinnot ja ammatillinen aikuiskoulutus

Yrittäjän kevytvarjostus

Opettajan toiminta yhteisöissä ja verkostoissa tehtävä

Opettajan verkostot ja oma verkostoni

Internetin käyttö opetuksessa Sari Pirinen

LUKUPIIRIN TIIVISTELMÄ/NOSTOT 10_2015

Mainokset