PORTFOLIO

Tältä sivustolta löydät ammatilliseen opettajankoulutukseeni  liittyvän portfolioni, jonka tavoitteena on kuvata omaa osaamistani ja kehittymistäni. Portfolion tekeminen on ollut osa opettajaopintojani. Portfoliooni olen koonnut  olennaista materiaalia matkani varrelta. Portfolio jäsentyy opintokokonaisuuksien mukaisesti. Mainokset

Lue lisää "PORTFOLIO"